dreessen willemse architecten

bureau

Het architectenbureau werd door Lars Dreessen in 2004 opgericht als Dreessen Architecten. Sinds 2012 is Rob Willemse werkzaam bij het bureau, dat vanaf 2014 de naam Dreessen Willemse Architecten draagt. Voor ieder project wordt een team van ervaren architecten en technisch tekenaars samengesteld, afgestemd op het specifieke project. Het bureau is gevestigd in de voormalige Philipsfabrieken van C‘Mill op de Molenberg te Heerlen. Vanuit hier werkt het bureau aan projecten door heel Nederland, en soms daarbuiten.

werk

Dreessen Willemse Architecten werkt aan uiteenlopende projecten, met als opdrachtgevers gemeenten, bedrijven, coöperaties, ontwikkelaars en particulieren. Door het brede scala aan projecten ontstaat een positieve wisselwerking tussen de ontwerpopgaven, met enerzijds het particuliere, individuele karakter, en anderzijds het grootschalige karakter van publieke en utilitaire bouwwerken. Bij ieder project wordt de ontwerpopgave zorgvuldig en overnieuw geformuleerd: iedere vraag is uniek.

open dialoog

Het ontwerp- en realisatieproces waarin het gebouw tot stand komt, vormt een open dialoog waarin opdrachtgever, architect en andere betrokken partijen tot een optimaal resultaat kunnen komen. Centraal hierin staat de vraag van de opdrachtgever, die het bureau tot een functioneel én betekenisvol programma van eisen vertaalt, waarin budget, maar ook persoonlijke stijl een belangrijk referentiekader vormen.

maatwerk

Het programma van eisen krijgt vorm in een schetsontwerp, dat in nauw overleg met de opdrachtgever steeds verder wordt ontwikkeld. Er worden varianten onderzocht en gewogen. Functionaliteit, techniek en materialisatie worden tot in detail besproken en uitgewerkt, en vormen de bouwstenen om te komen tot een passend en gelijktijdig vernieuwend ontwerp. Door de persoonlijke begeleiding van ervaren architecten - vanaf het eerste initiatief tot en met de realisatie - wordt een maatwerk project opgeleverd.

interieur

In de architectuur van Dreessen Willemse Architecten speelt het functioneel gebruik, gecombineerd met goede ruimtelijkheid en sfeer, een zeer belangrijke rol. Gebouw en interieur worden in het ontwerpproces integraal ontworpen. Het bureau verzorgt ontwerp en advies van complete interieurs waarbij maatwerk meubilair, losse inrichtingen, verlichting en stoffering van bijvoorbeeld een winkel of kantoor worden gerealiseerd.

duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen vormt een vanzelfsprekend uitgangspunt voor iedere ontwerpopgave. Wij zijn ervan overtuigd dat één van de belangrijkste kenmerken van duurzaam bouwen het realiseren van een functioneel gebouw met een tijdloos karakter is. Het gebouw is flexibel en kan nieuwe functies in de toekomst eenvoudig een plek geven. Vakmanschap in materialisatie en detaillering dragen ten slotte bij aan een gebouw dat mooi is, en blijft. Het bureau heeft ruime ervaring met duurzame bouwtechnieken op het gebied van zowel materialen, installaties en integrale concepten. Enkele projecten zijn ontworpen met de Breeam certificering, zoals Rabobank Parkstad Limburg en Headquarters Össur Europe. Reeds in 2011 realiseerde Dreessen Willemse Architecten in samenwerking met Hogeschool Zuyd een innovatieve Energie-Nul woning.

van initiatief tot en met realisatie

Dreessen Willemse Architecten verzorgt ontwerp, advies en begeleiding voor een compleet project, van initiatief tot en met de realisatie. In alle fasen van het ontwerpproces coördineert de projectarchitect het ontwerpteam en werkt hij samen in bouwteams, hij overlegt met vergunningverlenende instanties en vergunningen worden aangevraagd. Indien gewenst wordt de aanbesteding van gebouw én interieur georganiseerd om aannemers te contracteren. De architecten en tekenaars van het bureau hebben gemeen dat ze echte ‘bouwers‘ zijn: pas bij realisatie wordt een project werkelijkheid, verworden de tekeningen tot een gebouw dat functioneert. Door jarenlange ervaring en een praktische instelling - je moet het wel kunnen máken - realiseert het bureau projecten met een zeer hoge kwaliteit in de uitvoering.