dreessen willemse architecten

Nazareth

Maastricht

In de na-oorlogse wijk Nazareth, aan de noordrand van Maastricht, wordt sinds een aantal jaren gewerkt aan stedelijke vernieuwing om een duurzame woonomgeving voor de toekomst te realiseren. Het project voor woningcorporatie Woonpunt bestaat uit sloop en nieuwbouw van 28 levensloopbestendige en energiezuinige sociale huurwoningen op twee locaties. De 24 grondgebonden woningen zijn ontworpen als twee gesloten bouwblokken met een alzijdige kwaliteit. De gevelwand aan de zuidzijde definieert het park ‘de Groene Wig‘ en aan de noordzijde vormt eenzelfde gevelwand een stedelijke begrenzing van de wijk aan de Groene Loper. In de dwarsstraat zijn de woningen juist gespatieerd waardoor er een licht en ruimtelijk straatprofiel ontstaat en de auto‘s enigszins verborgen tussen de woningen kunnen worden geparkeerd. De 4 woningen in de Kasteel Cartielstraat voegen zich in de bestaande rijbebouwing.

De oorspronkelijke architectuur van de wijk, naar ontwerp van stadsarchitect F.C.J. Dingemans, kenmerkt zich door een sterke samenhang in verschijningsvorm en materialisatie. Als één familie werden verschillende woningen gerealiseerd in lange bouwblokken in roodbruine baksteen met parallel georiënteerde pannendaken. In de vernieuwing en verduurzaming van de woningen is een nieuw materiaalgebruik geïntroduceerd, waar witte, veelal gestukadoorde gevels een vriendelijk contrast vormen met de roodbruine baksteen. De architectuur van de nieuwe bouwblokken vormt een eenheid met de wijk, maar wel met een eigen(tijds) karakter. De roodbruine baksteen oogt als een open structuur, waarin grote raamopeningen en lichte gevelvlakken zijn geplaatst die de individuele woningen afleesbaar maken zonder dat deze zich als een ‘rijtjeshuis‘ repeteren. Hoog doorgetrokken kopgevels definiëren de hoeken. In de overstekende lessenaarsdaken zijn zonnepanelen geïntegreerd.

De woningen zijn levensloop-bestendig en rolstoel-toegankelijk met slaap- en badkamer op de begane grond. Op de ruime verdieping kunnen één of twee slaapkamers worden gerealiseerd, waarmee de woning geschikt is voor verschillende doelgroepen: Ouderen (met kleinkinderen te logeren), gezinnen of (thuiswerkende) starters.

2020 - 2023