dreessen willemse architecten

Rabobank Peelland Zuid

Deurne

Rabobank Peelland Zuid is gevestigd in een kantoorgebouw, dat in de loop der jaren diverse malen is uitgebreid. Door ontwikkelingen binnen de Rabobank moest deze vestiging krimpen en werd het gebouw te groot. In het onderzoek naar een optimale splitsing van het kantoorgebouw werden scenario‘s getoetst waarbij een maximale openheid én flexibiliteit voor de toekomst kon worden gerealiseerd. De openheid is van belang om een werkomgeving te creëren waarin collega‘s elkaar tegenkomen in plaats van zoeken; deze moet flexibel zijn om toekomstige veranderingen binnen de bank eenvoudig te kunnen opvangen.

Door een nieuwe verbinding te realiseren op het dak van de bestaande entree, worden twee grote kantoorruimtes met elkaar gekoppeld. Centraal tussen deze twee kantoortuinen ligt het werkcafé, waar kan worden gewerkt én geluncht. Het is dé plek waar je je collega tegenkomt en spontaan zaken kunt doorspreken.

Het bestaande meubilair werd hergebruikt en vormde de basis voor het interieur. Goede akoestiek is van groot belang voor goed comfort in open kantoorruimten. Om deze te realiseren werden onder andere akoestische wanden ontworpen die passen op de bestaande bureau‘s. Deze lichtgrijze wanden zorgen tevens voor privacy op de werkplek én een rustig beeld. Hiermee in licht contrast staan de robuuste houten elementen van de bar, tafels en treincoupé‘s, die het werkcafé een informele en warme uitstraling geven.

De dakopbouw ontleent zijn bijzondere, halfronde vorm aan de grondvorm van de ondergelegen entree. De zinken gevelbekleding sluit aan bij bestaande zinken gevelafwerkingen, waarmee de nieuwe toevoeging als vanzelfsprekend deel uitmaakt van het gebouw ensemble.

2017 - 2018