dreessen willemse architecten

De Polfermolen

Valkenburg

Het stedenbouwkundig ontwerp voor de herbestemming en uitbreiding van de voormalige Leeuw Bier Brouwerij biedt plaats aan een hoogwaardig leisure concept. Tot het programma behoren een brasserie, bakkerij, vershallen, overdekte buitenmarkt, event- en amusementscenter, retailcenter, fitness, cyclecenter en bike-hotel. De stedenbouwkundige opzet kenmerkt zicht door een serie van bouwvolumes, die de landschappelijke lijn van de Plenkertstraat aan de voet van de Cauberg vormen. De bouwvolumes vormen een lint, startend bij het monumentale Brouwhuis, eindigend bij de villa.

Voor de deels vervallen brouwerij wordt geen volledige restauratie voorgesteld. Immers werd het complex in haar rijke geschiedenis steeds weer veranderd. Ook nu in 2015 stellen we een strategie voor waarbij met complex met eenvoudige - eigentijdse - middelen wordt aangepast voor de nieuwe functie. Voor herstel van het Rijksmonumentale deel, het oude brouwhuis met het molenrad, zullen eventuele aanpassingen na bouwhistorisch onderzoek passend en met respect worden uitgewerkt. De oude silo krijgt een kenmerkende ‘kop‘ en vormt een kenmerkend landmark, die vanuit de verre omgeving zichtbaar is. De passage door het brouwerijcomplex loopt over in een overdekte buitenpassage onder de gebouwen, aan het plein. De cirkel met monumentale bomen op het plein vormt onderdeel van de passage en refereert aan de oude buitenopslag van de brouwerij.

De morfologie van los gepositioneerde bouwvolumes, waartussen een verbinding met de Cauberg ontstaat, past in het landschappelijke karakter van de locatie in het Geuldal. De afzonderlijke gebouwvolumes maken het mogelijk om het plan gefaseerd te realiseren. Door de gebouwen los te plaatsen, heeft iedere functie een duidelijk adres. De dakvorm van de nieuwe gebouwen refereert aan de historische, industriële architectuur van de hallen bij het brouwerijcomplex. De nieuwe volumes zijn in hoogte en verschijningsvorm ondergeschikt aan het monumentale, hoge brouwhuis en de villa.

2015