dreessen willemse architecten

Össur DACH

Köln, D

Het nieuwe kantoor van Össur DACH voor Duitsland (D), Oostenrijk (A) en Zwitserland (CH) is gevestigd op de hightech campus Coco aan de rand van Keulen, Duitsland. Op deze nieuwe locatie worden drie bestaande Össur-vestigingen uit Frechen, Heidelberg en Bayreuth samengevoegd. Össur is wereldwijd een marktleider op het gebied van onder andere prothesen, orthesen en compressie therapie, die de mobiliteit van mensen verbeteren.

Het kantoor van ca. 2.250 m2 functioneert als een hub waar medewerkers, klanten en patiënten uit alle windrichtingen elkaar ontmoeten om samen te werken, op te leiden en te trainen met protheses. Össur DACH is een uitnodigende plek waarin cafetaria, lounges, overleg- en werkplekken vloeiend in elkaar overlopen. Het interieur ademt de corporate identity van Össur die Dreessen Willemse Architecten i.s.m. Aarts & Co ontwikkelde voor de IJslandse onderneming: licht en transparant, comfortabel en warm, een fijne plek voor alle medewerkers, klanten en patiënten.
Ontmoeting en comfort staan centraal in het ontwerp voor Össur DACH. Veel medewerkers werken hybride - thuis of onderweg - maar komen ook graag naar het kantoor. De werkomgeving is ontworpen als schakeling van individuele teamruimtes, die worden afgewisseld met werklounges, (digitale) vergaderruimtes en focus-booths voor video-calls. Het kantoor is flexibel om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf en de maatschappij.
De locatie huisvest ook een academy voor arm-, hand, been- en voetprotheses. Hier worden intstrumentmakers getraind in het aanmeten van de protheses in opleidingsruimtes en mechanische, gips- en siliconen-workshops. In het gait lab met trap, hellingbaan en barres wordt geoefend in het lopen met been- en voetprotheses. In de academy bevindt zich ook een studio met trial kitchen, waar patiënten met een arm- of handprothese het bewegen en grijpen trainen bij bijvoorbeeld het koken.

Een strategie voor hergebruik: Dreessen Willemse Architecten ontwierp eerder het interieur voor de bestaande Duitse vestigingen van Össur. In de nieuwe locatie is het bestaande meubilair van deze vestigingen hergebruikt. Deze strategie van hergebruik vormt onderdeel van de corporate identity die werd ontwikkeld voor het bedrijf.English text:

Össur DACH´s new office for Germany (D), Austria (A), and Switzerland (CH) is located on the Coco high-tech campus on the outskirts of Cologne, Germany. This new location brings together three of Össur´s existing offices, from Frechen, Heidelberg, and Bayreuth. Össur is a global market leader in the fields of prosthetics, orthotics, and compression therapy that improve people´s mobility.

The office is around 2,250 m2 in size and functions as a hub where employees, customers, and patients come from all over to collaborate with one another, educate, and train with prosthetics. Össur DACH is an inviting place where the cafeteria, lounges, meeting areas, and work spaces flow into one another seamlessly. The interior exudes Össur´s corporate identity that Dreessen Willemse Architecten developed for the Icelandic company in collaboration with Aarts & Co: light and transparent, warm and comfortable – a pleasant environment for staff, customers, and patients alike.
Creating comfort and meeting areas were key considerations in the design for Össur DACH. Many members of staff work partly from home or while travelling but also enjoy coming to the office. The hybrid working environment is designed as a circuit of individual team areas that are alternated with work lounges, face-to-face and digital meeting spaces, and focus booths for video calls. The office is flexible so that it can respond to future developments of the company and society.
The site also houses an academy for arm, hand, leg, and foot prostheses. Here, technicians are trained in fitting prostheses in training rooms and in workshops on mechanics, plaster casting, and silicone. The gait lab, which has a set of stairs, a ramp, and bars, is used for practising walking with a prosthetic leg or foot. The academy also has a studio with a trial kitchen, where patients with a prosthetic arm or hand can practice moving and grasping actions needed when cooking for instance.

A strategy for re-use: Dreessen Willemse Architecten previously designed the interior of Össur´s existing German offices. The furniture used in these offices has been reused in the new location. This reuse strategy is a part of the corporate identity that was developed for the company.

2019 - 2021