dreessen willemse architecten

Buitenplaats


“Buitenplaats: Een buitenplaats, hofstede of landhuis was een (zomer)verblijf voor de gegoede burgerij. Om het kavel rendabel te maken werd er een boerderij gebouwd waarin zich ook het verblijf van de eigenaar bevond, de herenkamer. In de loop der jaren werden vaak verschillende bijgebouwen opgericht en in enkele gevallen een apart buitenhuis naast de boerderij op het landgoed." (Bron: wikipedia)

“Buitenplaats" is een studie voor een nieuwe woningbouw-strategie in het buitengebied, aan een dorpsrand in Zuid-Limburg. Waar oude dorpskernen oorspronkelijk duidelijk gedefinieerd waren, zijn de uitbreidingen vaak beëindigd door een lintbebouwing aan de buitenste ontsluitingswegen. Deze bebouwing is met zijn achterzijde naar het open landschap gekeerd en vormt daarmee een ongedefinieerde rand aan de historische dorpskern. Het ontwerp definieert enerzijds de rafelige dorpsrand, anderzijds doet zij een voorstel voor uitbreiding van het dorp, zonder de bebouwde kom ongebreideld verder te laten groeien. Het plan voorziet in solitaire bebouwing, die zich nabij de kernen positioneert en een overgangsgebied creëert tussen de oorspronkelijke kern en het open landschap. Deze uitbreidingen zijn ontwikkeld met als metafoor de oorspronkelijke buitenplaatsen, die in Zuid Limburg veelal waren opgezet als een carré-boerderij. De duidelijke tweezijdigheid van de carré-boerderij is ook als typologie gebruikt voor de buitenplaats waarbij hier woningen zijn ontworpen rondom een beschermde binnenplaats die een private invulling heeft, terwijl de buitenschil zich opent naar de open velden van het Limburgse heuvellandschap. Een dubbelzijdige indentiteit ontstaat. De woningen die geplaatst worden tegen de achterzijde van de bestaande lintbebouwing profiteren eveneens van deze open structuur. Er is sprake van een zachte, maar heldere transitie tussen dorp en landschap. De nieuwe buitenplaats wordt ontsloten door en aangesloten op bestaande, oorspronkelijke structuren, maar ook door een nieuwe laan, die weer refereert aan de historische buitenplaatsen met oprijlaan en bijgebouwen. Enkele solitaire woningen zijn als poortgebouwen of koetshuizen zijn aan de laan gepositioneerd, die is aangekleed met een statige bomenrij en hiermee de entree vormt voor de nieuwe buitenplaats.

2018