dreessen willemse architecten

De Blauwe Loper

Maastricht

De context voor de ontwerpopgave voor de vier nieuwe woongebouwen aan de Blauwe Loper vormt een spanningsveld tussen verleden en toekomst. Het verleden, waarbij het Rooms-katholieke Blauwdorp als één van de eerste 20-eeuwse wijken in het kader van de nieuwe Woningwet uit 1901 werd gebouwd. De volkswoningen werden ontworpen in de vorm van een tuindorp. Anderzijds de toekomst, waar herstructurering van de wijk door de Blauwe Loper gaat plaatsvinden, en woningen aan een nieuwe, duurzame standaard voor de bewoners zullen worden gerealiseerd.

Het ontwerp voorziet in vier woongebouwen met in totaal 139 huurappartementen in de sociale sector. Het stedenbouwkundig en architectonisch concept een brug tussen verleden en toekomst: Een comfortabele, moderne woonomgeving voor de toekomst, waarin het verleden afleesbaar is. Op verschillende schaalniveaus zoeken de ontwerpen voor de vier appartementengebouwen aansluiting bij de bestaande wijk: in de hoogte en opzet van de volumes, de typologie en parcellering van de bouwblokken en de differentiatie in kleurtonen van het metselwerk.

De architectuur van de gebouwen en gevels is ingetogen en modern, maar niet minimalistisch. Gebruikmakend van klassieke elementen zoals penanten, deelsymmetrie, geaccentueerde en verspringende dakranden ontstaat een gelaagde architectuur, die aansluit bij de monumentale geschiedenis en zich verankert in Blauwdorp. Ter plaatse van de entree´s zijn dubbelhoge ruimtes en puien als accenten ontworpen, en gebouwen verbijzonderen zich door groene “tuindorpse" hoeken met bomen en planten, die weelderig tussen kolommen van het gebouw groeien. Op de kopgevels bevindt zich een relief in het metselwerk, dat het oude ambacht van de naamgever van de straat uitbeeldt. Deze figuurlijke verwijzing bouwt voort op de bijzondere gevelstenen elders in Blauwdorp, die verwijzen naar de historie van de eerste sociale volkswoningen.

2019