dreessen willemse architecten

De Laan van Hoolhoes

Maastricht

Prijsvraag inzending - wordt niet gerealiseerd

Inpassing en verbijzondering: Het stedenbouwkundig ontwerp voor Hoolhoes kenmerkt zich door een duidelijke lineaire structuur, die voortbouwt op de rijwoningen van Limmel. Binnen deze eenvoudige structuur wordt echter een rijke diversiteit aan woonkwaliteiten ontworpen waarmee het plan functioneel reageert op haar diverse begrenzingen. Aan zuidzijde bevindt zich de entree van Hoolhoes, met aan de linkerzijde het kindcentrum “De Geluksvogel" en aan rechterzijde het woon- winkelgebouw de Hof van Hoolhoes, die samen een poort vormen naar de bomenlaan aan de Masadastraat. Het gebouw omvat commerciële ruimten op de begane grond en 24 appartementen op de verdiepingen. De Hof van Hoolhoes heeft net als De Geluksvogel een grotere schaal dan de woningen, maar wordt in haar morfologische opzet onderverdeeld in drie volumes die weer in maat aansluiten bij de volumes met rijwoningen in het plan. Door de buitengevel aan spoorzijde door te trekken als geluidsscherm ontstaat een geluidsluwe binnentuin, waar brede gaanderijen en groen een aangename buitenruimte bij de appartementen vormen.

In de rooilijn van de Hof van Hoolhoes liggen langwerpige bouwblokken met grondgebonden woningen. De laan wordt hier aan beide zijden begrensd door een statige, hoge straatwand die gevormd wordt door de 32 laanwoningen. De ritmiek van de hoge dakkapellen in de voorgevels geeft de laan een voornaam karakter. Ze versterken het perspectief en begeleiden de blik naar het achtergelegen park. De rijen worden onderbroken door een veelvormige, groene strook met bomen en speelplekken.

Aan de oostzijde grenst Hoolhoes aan de spoorlijn Maastricht - Sittard, met een hoge geluidsbelasting tot gevolg. Hier ligt een blok met 10 zogenaamde walwoningen. Deze hebben een breedte van 8.10 meter en zijn slechts 6,80 meter diep, zodat alle verblijfsruimtes aan de geluidsluwe achterzijde kunnen worden gesitueerd. De geluidsbelaste voorzijde van de woning heeft een gesloten karakter, mede vanwege de ligging aan de minder aantrekkelijke parkeerplaats en het spoor. De achtergevel is open en ook de dakkapel is aan deze zijde van de woning geplaatst. Ter plaatse van de doorgang is de gevel doorgetrokken als geluidsscherm, ter bescherming van de achtergelegen tuinen en woningen. Vanuit de tuinen en gevels is er vrij zicht naar het parklandschap ten noorden van Hoolhoes.

2017