dreessen willemse architecten

Steenweg

Utrecht

De Steenweg is een van de oudste (stenen) straten in de historische binnenstad van Utrecht. Het bestaande pand op nummer 17, met gevels aan de Steenweg en aan de twee stegen Massegast en Hekelsteeg, was één van de weinige panden aan de Steenweg zonder monumentale status. Het pand was in een slechte staat van onderhoud en kende zeer lage verdiepings- hoogten, die het pand moeilijk verhuurbaar maakten. Als voorwaarde voor sloop en nieuwbouw werd door de gemeente gesteld dat er een ‘nieuw monument‘ zou worden teruggebouwd.

De nieuwbouw voor de winkel en studentenwoningen volgt de rooilijnen en goothoogtes van de oorspronkelijke bebouwing, die het gebouw subtiel geleden in hoofd- en bijbouw. Het ritme van de raamopeningen volgt deze geleding en kent een klassieke ordening. Ook in dakvorm voegt het gebouw zich in het daklandschap van de binnenstad.

Daar waar de vormentaal van het gebouw klassiek is, is het gebouw modern in materialisering en detail. Natuurstenen kaders accentueren de etalages van de winkel en vormen samen de plint. Op de hoek accentueert één ‘omhoog geschoven‘ raam de hoek van de Massegast. Door één zijde schuin te plaatsen, ‘kijkt‘ dit raam naar de Steenweg. De gevels zijn rijk in kleur en textuur door toepassing van zeer lange handgevormde bakstenen. De witte raamkaders van de raamopeningen contrasteren met dit oppervlak.

In het pand bevindt zich een winkelruimte verdeeld over 2 verdiepingen, die verbonden zullen worden door een roltrap. Op de 2e en 3e verdieping liggen 13 studentenkamers met gemeenschappelijke woonkamer en sanitaire ruimten. Op de 3e verdieping ligt ook het gezamenlijke dakterras. In de kelder bevindt zich de fietsenberging voor de studenten en de opslag voor de winkel.

Om de archeologisch waardevolle ondergrond en de middelseeuwse kelderwanden te bewaren is het gebouw over de kelders heen gebouwd. Dit gegeven maar ook de zeer korte bouwtijd, de moeilijk bereikbare locatie in de binnenstad stelden bijzondere voorwaarden aan de (lichte) draagconstructie en uitvoeringsmethoden van het project.

2012 - 2014